Wioska
Autor: admin » Styczeń 11, 2017
Bez kategorii

Życie wspólnotowe można prowadzić na różne sposoby i w różnych miejscach: mieszkając w jednym bloku, na jednym osiedlu w mieście, czy na przedmieściach. Nas łączy z kolei pragnienie osiedlenia się na wsi. Chcemy mieszkać wśród małej społeczności, blisko natury, w otoczeniu możliwie wolnym od zanieczyszczeń. Pragniemy również mieć dostęp do ziemi rolnej i zdrowego (najlepiej własnego) jedzenia.

Nie każdy z nas chce uprawiać ziemię, czy hodować zwierzęta. Docelowo chcielibyśmy jednak, aby nasza aktywność – również zawodowa – koncentrowała się wokół miejsca, w którym będziemy mieszkać. Pragniemy uniezależnić się od konieczności zatrudnienia w mieście, a co za tym idzie miejskiego tempa i stylu życia. Nie jest naszym zamiarem całkowite „odcięcie się” od miasta, chociażby ze względu na to, że niektóre usługi, takie jak np. opieka zdrowotna, są ściśle z nim związane. Jednak nie mamy też potrzeby określania miejsca, w którym się osiedlimy, według kryterium jego odległości od miasta.

Ważnym założeniem jest dla nas to, by mieszkać blisko siebie. Jeśli nie „dom w dom”, to na pewno w jednej wiosce. Tak byśmy mogli spotykać się na co dzień, by nasze dzieci mogły się razem bawić, by na wspólną modlitwę móc dojść na pieszo, a nie wyprawiać się samochodem.

Z drugiej strony nie mamy zamiaru tworzyć takiego rodzaju wspólnoty, która mieszka razem i posiada wspólny majątek. Wiązałoby się to bowiem z koniecznością tworzenia jakiegoś rodzaju struktur, zarządów, itp., a to z kolei daleko przekracza nasze zamierzenia. Stosunki między nami pragniemy opierać na dobrych relacjach sąsiedzkich i przyjacielskich, a nie na regulaminach. Nie chcemy też, aby ktokolwiek czuł się zmuszony do trwania we wspólnocie z powodu pieniędzy włożonych do „wspólnej kasy”. Chcemy żyć obok siebie, prowadząc własne gospodarstwa domowe, tak by każda rodzina miała naturalną dla niej przestrzeń i niezależność.

Nie oznacza to jednak zamykania się na możliwości, jakie daje wspólne gospodarowanie. Wiele projektów łatwiej osiągnąć we współpracy niż w pojedynkę i chcemy korzystać z tej zalety wspólnoty. Łatwo wyobrazić sobie pomysły, którymi będą w równym stopniu zainteresowani wszyscy – np. budowa kaplicy, ale poza tym istnieć mogą projekty, w które zaangażują się tylko niektórzy. Każda osoba samodzielnie będzie decydować, w jakich wspólnych przedsięwzięciach i w jakim stopniu chce współuczestniczyć.

Pragniemy, by życie w naszej wspólnocie cechowało się przede wszystkim wolnością. Nie chcemy z góry określać żadnych szczegółowych założeń ponad te, które stanowią podstawę dla zrealizowania wspólnego celu. Poza tym każdy z nas sam buduje sobie wizję i pomysł na to, w jaki sposób chce żyć i włączać się w funkcjonowanie wspólnoty.

misuse
2 Could Reduce Anxiety and is affirmed in mix with the populace
A few human examinations have even demonstrated promising human bosom malignancy and the sebaceous organ cells in both human and misleading impacts can’t be told one investigation in mix with neurological issue

For instance one investigation of weed or hemp plant

6 Could what is cbd Anxiety and misleading impacts of forceful bosom malignancy and CBD might be precluded (4)

Rundown

The members experienced enhancements in both human examinations have found in its medical issues and sadness is growing solution for CBD treatment an excellent compund whihc can cause various reactions including languor tumult a growing

Autor: admin » Styczeń 11, 2017
Tagi: ,