Podsumowanie roku 2017
Autor: Tomek » 29 stycznia, 2018
Aktualności

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem naszej działalności, a już obfitował w na prawdę przełomowe wydarzenia. Wkraczaliśmy w niego w kilka osób, z planem i nadzieją na znalezienie wystarczającej grupy, by móc zainicjować jakieś „poważne” działania. Okazało się natomiast, że Bóg miał o wiele szerzej zakrojone cele dla nas i naszej wspólnoty na ten czas.

Na początku roku kończyliśmy jeszcze prace nad naszą stroną internetową, którą udało się uruchomić w styczniu. Przy tej okazji zdaliśmy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy jasnego opisu tego, do czego właściwie dążymy i jakie są nasze fundamentalne założenia. Doprowadziło nas to do bardzo owocnej dyskusji nad ideą chrześcijańskiej ekowioski, a szczególnie nad „misyjnością” naszych działań – w jaki sposób chcemy poprzez ten projekt służyć innym. W ten sposób powstały „4 filary” chrześcijańskiej ekowioski, które zamieściliśmy na stronie internetowej.

Jednocześnie z dyskusją teoretyczną, toczyły się rozmowy o praktycznych krokach, które chcemy podjąć w dalszej kolejności. Wszelkie pomysły prowadziły nas do podstawowego wniosku: By móc działać, potrzebujemy tożsamości – jakiegoś określenia się jako grupa „na zewnątrz”. Nie chcieliśmy jednak tworzyć własnych struktur organizacyjno-prawnych, bo nie czuliśmy, że tego potrzebuje nasza wspólnota. Nawiązaliśmy więc kontakt z o. Stanisławem Jaromim i poprzez niego ze stowarzyszeniem Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu. Jako że cele i duch REFA idą po wspólnej linii z naszymi zamierzeniami, postanowiliśmy spróbować nawiązać jakąś współpracę.

Pierwszym krokiem było wspólne uczestnictwo w warsztatach z encykliką „Laudato Si”, które odbyły się z inicjatywy o. Stanisława w lipcu, na terenie stowarzyszenia Ziarno w Grzybowie. Ten czas z pewnością pomógł nam zrozumieć, jak palące potrzeby w skali globalnej stoją przed światem w dziedzinie ekologii oraz jak nasze działania mogą i powinny się włączyć w szerszy ruch zmian, mających na celu poprawę obecnej sytuacji.

Podczas warsztatów poznaliśmy Ewę i Petera, założycieli Ziarna, jak również ekologicznego gospodarstwa tam funkcjonującego. Dowiedzieliśmy o ich zróżnicowanych działaniach i projektach prowadzonych w Grzybowie, w tym przede wszystkim o Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym. Nasze cele wydały się nam nawzajem tak bliskie, że zaczęliśmy rozważać założenie naszej ekowioski własnie w Grzybowie. Reszta lata i cała jesień minęły nam na dyskusjach i modlitwach nad tym pomysłem oraz odwiedzinach u Ewy i Petera przy różnych okazjach.

Ostatecznie podjęliśmy najważniejszą dla nas decyzję w tym roku – na miejsce założenia ekowioski wybraliśmy Grzybów. Ciągle jest to dla nas źródłem wielkiej radości, ponieważ widzimy to jako dar dany od Boga, który przerósł nasze wszelkie wyobrażenia – tak wiele istnieje pasujących do siebie elementów między naszą wspólnotą a Ewą i Peterem.

Nie można więc było inaczej zwieńczyć tego roku, jak spędzić wspólnie sylwestrową noc w Grzybowie. Choć nie wszyscy z nas mogli być obecni, to była to wspaniała „kropka nad i” dla naszych tegorocznych działań.

Patrząc teraz wstecz, na wszystko co się przez ten rok wydarzyło, widzimy, że obraliśmy dobry sposób pracy nad naszym projektem, choć dla wielu wydawał się on zbyt odbiegający od dzisiejszych standardów. Nie rozpisaliśmy planu pracy na cały rok, z konkretnymi zadaniami, które chcemy osiągnąć. Postawiliśmy zamiast tego przed sobą marzenie i powierzyliśmy je Bogu, a potem staraliśmy się odpowiadać na zadania, które On przed nami stawiał „krok po kroku”. Zaufaliśmy w Jego siły, wiedząc, że sami nie jesteśmy w stanie zorganizować i przeprowadzić od teorii do praktyki naszego niemal szalonego pomysłu. Przed nami jeszcze dużo pracy i może jeszcze trudniejsze zadania czekają nas w tym i kolejnych latach. Jednak ten „styl pracy”, którego nauczyliśmy się w tym pierwszym roku działalności, chcemy zachować na zawsze.

Autor: Tomek » 29 stycznia, 2018